Gebruikerservaringen

Onze Toetshulpen worden door enthousiaste gebruikers toegepast op actuele projecten. Lees hier de voordelen die zij ervaren in de dagelijkse praktijk .

Home » Gebruikerservaringen

Ervaringen met de BOUWBESLUIT-toetshulp

Guido Eerenberg – KlokGroep

Als KlokGroep hebben we meegedaan aan de pilots van de Bimpact Bouwbesluit-toetshulp Add-in.

Bij de pilotafronding zijn door de deelnemers eisen en wensen vastgesteld en voorstellen gedaan. We zijn nu in afwachting van wat de Add-in release ons gaat brengen en hoe we dit kunnen integreren in onze standaard (BaseHome) woningen en appartementen (Wonivo) concepten.

In de pilot hebben we ons voornamelijk gericht op de daglicht -en spui ventilatie tool functionaliteit. Deze is erg handig om real-life te kunnen zien of een ruimte voldoet aan de gestelde eisen van daglicht.

KlokGroep doet heel veel in de ontwikkelfase en dan wil je gelijk zien of het voldoet of niet door First time right te tekenen: ‘zorgen dat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan en wijzigingen moet doorvoeren, wat veel tijd kan gaan kosten’.

De Add-in tool is gemakkelijk om mee te werken. Naar mijn mening is het belangrijk dat alle functionaliteit goed belicht -en uitgelegd wordt. Bijvoorbeeld middels video support en/of PDF handleiding (kennisoverdracht) en natuurlijk de helpdesk – waar je op al je vragen in een kort tijdsbestek- antwoord krijgt.

We zijn zeer benieuwd naar de release en de lancering van de Bouwbesluit-toetshulp. Daarna zullen we organisatorisch bekijken in hoeverre we dit in onze organisatie kunnen doorvoeren. De functionaliteiten (teken technisch) en eventueel de Bouwbesluit toetsing.

Guido Eerenberg

Bim Modelleur, KlokGroep

Jan-Hans Mostert – Nijhuis Bouw

Nieman en Buro de Haan hadden een goede pilot kick-off georganiseerd voor de introductie van de Bouwbesluittoetshulp. Na deze avond kon ik als deelnemer voor Nijhuis Bouw B.V. gelijk aan het pionieren gaan.

De download van de tool en de activatie van de licentie leverden wat problemen op, maar de helpdesk wist dit vakkundig op te lossen. Dit is in de nieuwste versie al verholpen! Voor mij waren de instructievideo’s een goede vorm van educatie om de tool eigen te maken. Ik heb het getest op de modelwoning die als testmodel meegeleverd werd en een  appartementencomplex. In beide projecten ben ik er in geslaagd om door de video’s een kloppend rapport te krijgen.

De Bouwbesluittoetshulp helpt ontwerpende en modellerende partijen vooral in de ontwerpfase om een bouwbesluitwaardig ontwerp aan te leveren, zonder teveel na te hoeven denken en af te hoeven weten van het bouwbesluit. Het ontwerp hoeft in de tussentijd daarom niet meerdere malen naar een adviseur ter controle, het scheelt tijd! Voor (BIM-)coördinerende partijen is deze tool eveneens goed te gebruiken om een ontwerp te toetsen in de planvoorbereidingsfase, ook IFC-modellen kunnen namelijk in Revit worden getoetst op het bouwbesluit middels de tool.

De tool is op zichzelf gebruiksvriendelijk en makkelijk te hanteren (in Revit), waarbij je door de instructievideo’s snel je gang kunt gaan. Een enigszins onderlegde kennis van het bouwbesluit en van Revit is wel een onbeschreven voorwaarde, het gaat immers sneller als je weet waar je het over hebt. Ik kan iedereen aanraden om kennis te nemen van deze tool, ontdek wat de meerwaarde hiervan kan zijn in jouw organisatie!

Jan-Hans Mostert

BIM Engineer, Nijhuis Bouw

Barry Dekker – Vazet Creatie B.V.

Dé eerste testcase voor Vazet: bouwbesluittoetsing appartementen Dykstaete te Groningen met behulp van de Bouwbesluittoetshulp.

Bij dit project hadden wij een gebruiksoppervlakte (GO) issue. De plattegronden (Area’s) voor o.a. het gebruiksoppervlakte (GO) waren vrij snel opgezet. Het complex telt 26 verschillende type appartementen. Na wat aanpassingen van het gebouw moesten de plattegronden (Area’s) hierop aangepast worden. De aanpassingen in BIM gaan heel vlot: Area’s aanpassen en de berekening wordt gelijk aangepast en doorgevoerd, je ziet gelijk het resultaat van je aanpassing. Ten slotte de export naar Word of PDF en de correctie is op orde.

Deze werkwijze geeft rust en overzicht in de berekeningswijze. Je pakt zo weer op waar je gebleven was en de herkomst of bron waar de berekening op is gebaseerd geeft overzicht en vertrouwen. Er is namelijk geen separaat excel bestand meer met verschillende foutmogelijkheden.

De helpdesk heeft ons goede inhoudelijke support gegeven bij de start en later bij inhoudelijke vraagstukken.

Bij Vazet zijn wij gestart met de toetshulp om efficiënter te kunnen werken en het elimineren van dubbelingen. Digitaal Bouwen en de i van Informatie uit het Model halen; dat is BIM als hulpmiddel. Het werken met de toetshulp geeft ons overzicht en rust. Wij hebben het al toegevoegd aan de bedrijfstemplate en het levert ons tijdwinst op. 

Met de toetshulp aan haal je meer uit je BIM. Overtypwerk in een ander programma is verleden tijd en daarmee is de kans op fouten uitgesloten. Dé Bouwbesluittoetshulp bij uitstek! Wij zien dan ook erg uit naar de vervolgstappen zoals MPG en BENG.

Barry Dekker

Bim Engineer, Vazet Creatie B.V.

Ervaringen met de MPG-toetshulp

Kay Bos – LEVS Architecten

Wij gebruiken de MPG-toetshulp tool van Bimpact alleen om Paris Proof berekeningen te kunnen maken. Die berekening gaat over de materiaalgebonden CO2-uitstoot van een gebouw en wordt uitgedrukt in kilogram CO2-equivalenten per vierkante meter. Bij LEVS architecten werken wij met Archicad en moesten we een andere methode vinden om de MPG-toetshulp Add-in te gebruiken via Revit.

Als ik mijn ervaring met de Add-in moet omschrijven, van het koppelen van de materialen aan de elementen tot het exporteren van de “rapportage milieuprestatieberekening,” dan werkt dit gebruiksvriendelijk en wordt het overzichtelijk weergegeven. De handelingen die je moet doen om tot de Paris Proof berekeningen te komen zijn makkelijk uit te voeren. De hulp vanuit de helpdesk ging verder dan alleen de Add-in van Bimpact. Bij vragen die gingen over Revit of IFC modellen werd ook meegedacht om de werkwijze efficiënter te krijgen.

Wij moesten als LEVS een andere methode vinden om de Bimpact Add-in te kunnen gebruiken omdat we in Archicad werken. Wij exporteren onze IFC vanuit Archicad en linken deze vervolgens in Revit.

Voor Revit gebruikers werkt de MPG-toetshulp Add-in ideëel doordat je via schedules makkelijk elementenlijsten kan maken en zo je elementen kan selecteren en koppelen aan een materiaal uit de NMD. Deze functie werkt niet als je gebruikt maakt van een IFC model via Archicad.

Om toch efficiënt de MPG-toetshulp Add-in te kunnen gebruiken hebben wij een filter opgezet die in de view alleen de elementen laat zien die aan het zelfde materiaal uit de NMD gekoppeld moeten worden. Door de filters op te zetten volgens de LEVS standaard hoeven wij alleen voor afwijkende materialen of elementen aanpassingen te doen.

Wij hebben gemerkt in het linken van de IFC met Revit dat de locatie van de parameter NL-sfb codering telkens veranderd. Daardoor werkt het automatisch herkennen van de NL-sfb codering niet voor al de elementen in ons IFC model. Door zelf aan te kunnen geven binnen de Add-in waar de parameter NL-sfb codering vandaan gehaald kan worden kan je dit probleem met het linken van de IFC oplossen.

De Paris Proof berekening die voortkomt uit de MPG-toetshulp Add-in zorgt ervoor dat LEVS inzicht krijgt in de milieu-impact van onze ontwerp- en materiaalkeuzes. Door dit te onderzoeken weten wij aan welke knoppen we kunnen draaien. Ook voor opdrachtgevers is deze vertaalslag belangrijk, omdat ‘duurzaamheid’ en de bijbehorende nodige keuzes concreet kunnen worden gemaakt.

Kay Bos

Technisch ontwerper, LEVS architecten

Peter Linker – Vibes Building Engineers

Een integrale aanpak van projecten met een eenduidige informatiestroom is voor ons een peiler die we graag promoten in onze projecten. We weten en zien dagelijks de voordelen hiervan om bouwprojecten effectief en efficiënt voor te bereiden en te realiseren. Gelukkig zien we in de markt ook steeds meer dat dit geadopteerd wordt.

Het werken met 3D datamodellen en daarbij de werkmethodiek met BIM vraagt dan ook in het ontwerp- en uitwerkingstraject een link naar bijvoorbeeld de
toetsingen die er dienen te gebeuren. Het is dan een vanzelfsprekendheid dat wij als Vibes enthousiast zijn over de ontwikkeling van de MPG toetshulp van
BIMpact.

We zijn gevraagd om vanuit een gebruikersrol mee te doen in de pilotfase om de tool door te spitten, te testen en feedback te geven. Dat is krachtig. Een
belangrijke factor om een toetshulp succes te geven in de markt is het te meten vanuit het gebruik. Dat doet BIMpact goed in dit proces.

Het is nu nog te vroeg om te praten over de voordelen bij ons in het gebruik, immers zitten we nog in de testfase met elkaar. Wel kunnen we al wat roepen over het gebruik van de tool op zich. De werking is helder, keep it simple en overzichtelijk. Ze houdt ook rekening met factoren in het proces waar je mee te
maken hebt als het gaat om bepaalde fasen of versies.

Het is prettig om te zien dat software ontwikkeling de link naar de praktijk goed bestudeert en hierop actief inspeelt. En leuk dat we er een rol in mogen spelen vanuit de testfase.

Ook mooi te zien dat BIMpact de input van de gebruiker goed laat meewegen in besluiten om de tool nog krachtiger te maken en de vragen en opmerkingen op de tool goed oppakt en waar nodig een goede oplossing bedenkt voor de geschetste vragen en opmerkingen.

Peter Linker

Projectleider, Vibes Building Engineers

Barry Dekker – Vazet Creatie B.V.

In mijn recensie voor de Bouwbesluittoetshulp heb ik al genoemd dat ik uitkeek naar de MPG-tool om daar ook een recensie over te schrijven. Nou, hier is hij dan!

Vazet creatie heeft mogen deelnemen aan de pilot MPG toetshulp. Daarvoor waren enkele sessies met diverse bedrijven georganiseerd waarbij we onze ervaringen konden delen en kritische opmerkingen konden plaatsen. BIMpact heeft hier goed naar geluisterd en adequaat op gereageerd.

De instructie video’s zijn goed te volgen. Dat er kennis nodig is van Revit en MPG spreekt voor zich, maar Bimpact heeft de tool wel zo gemaakt dat de instapdrempel laag is. De helpdesk verdient een grote pluim: men denkt en kijkt graag mee. Al tijdens het contact of anders binnen zeer redelijke tijd komen ze met een goed antwoord.

Doordat de MPG-tool gebruik maakt van het Revit model zijn dubbelingen verleden tijd. Voorheen haalden we weliswaar ook de waardes uit het Revit model, maar werden ze vervolgens overgetypt in bijvoorbeeld MPGcalc. Deze extra handelingen zijn nu verleden tijd. Tijdens het modelleren in Revit is nu ‘live’ te zien wat de MPG waarde is. Wij gaan nu onze eigen template (bibliotheek) inrichten met de MPG-tool zodat we nog sneller een MPG berekening kunnen genereren uit het Revit model.

Onlangs hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning van 12 appartementen ingediend voorzien van MPG rapportage MPG welke gegenereerd is met de MPG-toetshulp. Het maken van het rapport ging aanzienlijk sneller dan op de traditionele manier. Wanneer wij de tool ingebouwd hebben in onze eigen Vazet template kunnen wij nog sneller een rapportage genereren. De werkmethodiek van Bimpact past helemaal binnen die van Vazet: Zoveel mogelijk uit BIM halen met Revit als middel.

Het gecombineerd gebruik van de Bouwbesluit-toetshulp én MPG-toetshulp maakt het werken ook een slag efficiënter. Bij de Bouwbesluit-tool vul je bijvoorbeeld in het Areaplan de Bruto vloeroppervlakte (BVO) in. Hetzelfde Areaplan gebruiken we ook voor de BVO waardes MPG. Geen dubbelingen en de waardes zijn altijd up-to-date. Mocht er na de hand een mutatie in het model plaats vinden (bijvoorbeeld kozijnen/ramen vervallen), dan is de MPG-update ook zo geregeld.

Wij zijn erg blij met de BOUWBESLUIT-toetshulp en MPG-toetshulp en wij zien dan ook erg uit naar de vervolgstap met de BENG-toetshulp.

Barry Dekker

Bim engineer, Vazet Creatie B.V.

Niels Eilander – FARO Architecten

Vanuit FARO Architecten hebben wij deelgenomen aan de pilot voor de MPG-toetshulp. Nadat een aantal kinderziektes erg snel waren opgelost kon ik met een bestaand Revit model zeer snel en adequaat een MPG berekening maken. De ondersteuning van de helpdesk was daarbij erg prettig. Ik ben blij verrast en onder de indruk dat de berekening zo snel gedaan kon worden.

Bimpact heeft een goede in-company training gegeven; goed voorbereid en er waren veel mensen met ruime expertise beschikbaar om ons te begeleiden en vragen te beantwoorden. Er was goed nagedacht over de verhouding tussen het presenteren van informatie en praktijkopdrachten en er werd voldoende rekening gehouden met de verschillende instroomniveaus. Ook na de training waren de mensen van Bimpact en Nieman zeer toegankelijk en in staat om extra vragen te beantwoorden en te helpen als we er niet uit kwamen.

Met de MPG-toetshulp zijn wij in staat om zeer snel, nauwkeurig en volledig een MPG berekening te maken. Een kant en klaar rapport is de output dat zo kan worden ingediend bij de vergunningsaanvraag. Bij FARO hanteren we een hoge standaard met betrekking tot het slim opbouwen van modellen. Met deze toetshulp kunnen we het BIM-model voor ons laten werken zonder dat we onze modelleerwijze hoeven aan te passen. We kunnen zo meer output leveren vanuit hetzelfde model.

Niels Eilander

Bouwkundig ontwerper, FARO Architecten

Probeer 30 dagen gratis

Ben je nog niet helemaal overtuigd maar je wilt wel ervaren wat de tool voor jou in de praktijk kan betekenen? Je mag de tool 30 dagen gratis proberen met alle functionaliteiten! Daarna bepaal je of je een betaalde of een gratis licentie wilt.

Koop een licentie

Je kan niet wachten om met de Bouwbesluittool aan de slag te gaan? Koop je licentie en maak vandaag nog impact met Bimpact! 

Vraag een online demo aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hou mij op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.